Please contact customer service to get the details or price of the product.
Please contact customer service to get the details or price of the product.

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.

TIẾP TỤC MUA SẮM
  • Tổng cộng
Thuế và phí vận chuyển được tính khi thanh toán
1 / 6

Plastic Diamond Zipper

Từ $2.88 USD
Tính phí vận chuyển khi thanh toán
Số lượng
Product Name
Diamond Zipper
Teeth material
Resin
Teeth color
Customization
Size
5#, 8#, 10#
Application
Bags / Clothing / Shoes / Luggage/Home Textiles

[Copy]Special Metal Zipper [Copy]Special Metal Zipper [Copy]Special Metal Zipper [Copy]Special Metal Zipper [Copy]Special Metal Zipper [Copy]Special Metal Zipper

You may also like