Please contact customer service to get the details or price of the product.
Please contact customer service to get the details or price of the product.

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.

TIẾP TỤC MUA SẮM
  • Tổng cộng
Thuế và phí vận chuyển được tính khi thanh toán
1 / 6

Nylon Zipper (Transparent Mesh Tape)

Từ $3.88 USD
Tính phí vận chuyển khi thanh toán
Số lượng
Product name
Transparent Waterproof Plastic Zipper
Size
3#, 5#, 8#, 10#, Customized
Application
Garment, Overcoat, Bag
Advantage
Water-resistant, Transparent
Sample
Provided

Nylon Zipper (Transparent Mesh Tape) Nylon Zipper (Transparent Mesh Tape) Nylon Zipper (Transparent Mesh Tape) Nylon Zipper (Transparent Mesh Tape) Nylon Zipper (Transparent Mesh Tape) Nylon Zipper (Transparent Mesh Tape)

You may also like